میشل فوکو از نگاه جامعه شناسی معرفتی( مقاله و پاو وینت) :: پانیذ


میشل فوکو از نگاه جامعه شناسی معرفتی( مقاله و پاو وینت)

درخواست حذف این مطلب

میشل فوکو از نگاه جامعه شناسی معرفتی( مقاله و پاو وینت)
در این مقاله به زندگی و شه های میشل فوکو پرداخته شده است که میتوان از آن برای ارائه در دروس جامعه شناسی بخصوص جامعه شناسی معرفتی استفاده کرد مقاله کامل بصورت ورد و به همراه پاو وینت آن در یک فایل زیپ از طریق لینک زیر قابل می باشد توجه: به جهت رعایت حقوق استفاده کننده گان این مقاله به پنج نفر اول که اقدام به ید نمایند اختصاص می یابد و بعد از آن قابل دسترسی نیست ...

دریافت فایل
مقاله میشل فوکو از نگاه جامعه شناسی معرفتی"/>